Tập đoàn thiết bị giặt là MILNOR – USA kết nối với Công ty Điều hòa Sao Việt tại POB LINK

POB LINK một lần nữa thành công khi mang đến cơ hội hợp tác cho Tập đoàn thiết bị giặt là MILNOR- USA với Công ty Điều hoà Sao Việt (Mr. Việt).
Xin chúc các bạn phát triển tốt cơ hội này nhé !  kết nối thành

Các tin bài liên quan