POB LINK tặng vé xem phim cho khách hàng.

Chúng tôi đã chuẩn bị 1000 vé xem phim tại rạp GALAXY tặng cho tất cả khách hàng có mặt tại POB LINK vào ngày 20/12/2017 để chúc mừng POB LINK đi vào hoạt động thử nghiệm. Các bạn hãy nhanh chân đến để được sở hữu một tấm vé cho mình nhé.

Các tin bài liên quan