Kỹ Năng Tán Tỉnh Thời 4.0 Tại Poblink

Kỹ Năng Tán Tỉnh Thời 4.0 Tại Poblink

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI HẢI PHÒNG, KHÓA HỌC DẠY CHUYÊN SÂU VỀ TÁN TỈNH MIỄN PHÍ
Chuyên gia: thạc sĩ Tâm lý học ứng dụng Nguyễn Thế Nam
Tu nghiệp tại Anh Quốc
Sẽ gợi mở và giúp cho các bạn từng bước giúp bạn chinh phục cô gái mà mình mong muốn

 

Các tin bài liên quan