KẾT NỐI KINH DOANH

CÂU CHUYỆN NHÂN SỰ VÀ TỐ CHẤT LÃNH ĐẠO

Dịp Tết, tôi có dịp ngồi cà phê với vị chủ tịch một tập đoàn mà mình từng có thời gian hợp tác. Anh tâm sự, tập đoàn ngày càng phát triển, và đang tiến dần đến quy mô tỷ đô. Nhiều nhân sự cũ có tinh thần học hỏi,…Xem chi tiết