Họp thương hội KBN ngày 16/12/2017

Buổi họp cuối cùng trong năm 2017 của thương hội KBN đã được diễn ra thành công và hứa hẹn với những bước phát triển trong năm 2018 với những kế hoạch, đầu tư của các hội viên. Họ đã trao cho nhau những cơ hội đáng trân quý tạo nên những giá tri thiêt thực và quý báu. POB LINK xin chúc cho thương hội KBN ngày càng phát triển hơn nữa

 

.   

Các tin bài liên quan