Hội thảo phương pháp giáo dục trẻ em

Phương pháp giáo dục trẻ em khoa học và hiệu qua đang là vấn đề của rất nhiều bậc phụ huynh cũng nhu cộng đồng và các tổ chức xã hội quan tâm. Tại POB LINK ngày 06y/01/2017 đã diễn ra một buổi hội thảo về các phương pháp giáo dục trẻ em và nhận được sự đón nhận tham gia rất đông đảo.

Các tin bài liên quan