Hội Nghị Tập Huấn Kĩ Năng Trợ Giúp Pháp Lý Và Giơí Thiệu Một Số Văn Bản Mới Về Lĩnh Vực Trợ Giúp Pháp Lý

Hội Nghị Tập Huấn Kĩ Năng Trợ Giúp Pháp Lý Cho Người Thực Hiện Trợ Giúp Pháp Lý Trong Lĩnh Vực Tố Tụng Hành Chính Và Giới Thiệu Một Số Văn Bản Mới Về Lĩnh Vực Trợ Giúp Pháp Lý

  Địa điểm tổ chức sự kiện và cho thuê phòng hội nghị, hội thảo: 

Công ty cổ phần Pob Link –  chuyên tổ chức sự kiện – cho thuê phòng hội thảo.

Địa chỉ : Tầng 16 – tòa nhà Bạch Đằng, số 268 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Hotline: 0911.260.268- 0911.021.248

Gmail: poblinkvietnam@gmail.com

Website: www.poblink.vn

Các tin bài liên quan