Gấp rút hoàn thành mặt bằng POB LINK

Chúng tôi hiểu rằng Quý khách hàng đang trông chờ từng ngày từng giờ khi POB LINK được hoàn thiện và đi vào hoạt động, nên vượt qua mọi thách thức và khó khăn, chúng tôi đang gấp rút thi công cả ngày lẫn đêm cho kịp tiến độ đưa POB LINK sớm đi đến ngày được phục vụ và đón tiếp những Quý khách hàng thân thiết của của chúng tôi.

Các tin bài liên quan