Bạn Muốn Hẹn Hò Hải Phòng tại Công ty POB LINK

Bạn Muốn Hẹn Hò Hải Phòng tại Công ty POB LINK, đây là một chương trình kết nối trái tim của những người chưa tìm được bạn đồng hành trong cuộc đời của mình. Nhiều khi bạn không thể cứ đứng một chỗ để chờ đợi duyên phận rồi nó sẽ tới được mà phải có những bước chủ động. Nơi đây chúng tôi sẽ là những người kết nối, tạo cho bạn không gian và đối tượng tốt nhất để các bạn có được nhiều cơ hội để tìm thấy mảnh ghép còn lại của mình!!!

Chương trình được tổ chức 2 tuần 1 lần và vào những ngày trong tuần, mời các bạn vui nào theo dõi trang Facebook ” Bạn muốn hẹn hò Hải Phòng”

https://www.facebook.com/banmuonhenhohaiphong/?hc_ref=ARSZ717rdzDeNm5Bh_arxvGgDLLqzXDQaFEZSAIGr6U-c34oiioy7qTZXptJM_dtHno&fref=nf

Cám ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ chương trình của POB LINK

Các tin bài liên quan