Ảnh

Live show Duy Mạnh tại Pob Link

Live show Hãy về đây bên anh – Duy Mạnh đã diễn ra thành công tại Pob Link tối ngày 2/6/2018. “Hãy về đây bên anh” đã làm thỏa lòng mong ước những fan hâm mộ danh ca đất Cảng – Duy Mạnh. Đêm nhạc diễn ra trong không gian…Xem chi tiết